6 Wrzesień 2019 16:45
Wyniki wyboru rozeznania rynku 01/08/ADZ/2019 z dnia 29.08.2019

W ramach rozeznania o numerze 01/08/ADZ/2019 z dnia 29.08.2019 wybrano ofertę Pani Izabeli Zambrowskiej 100,00 zł/brutto.

 

Dziękujemy za złożenie ofert  wszystkim oferentom.

Projekt "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" -  nr RPWM.11.01.01-28-075/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.