2 Marzec 2020 12:00
Wyniki zapytania ofertowego 01/ADZ/02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r

 Informujemy, że ZAPYTANIE  OFERTOWE  01/ADZ/02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r zostało rozstrzygnięte. Do dnia 28.02.2020 r. wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria zapytania ofertowego.

Edukacyjna Szansa AZIRO Luiza Włoch, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn, - cena za 1 osobę 1657,00 zł  brutto.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0075/18 pn. „Akademia Dobrej zmiany – aktywizujemy siebie”.

Dotyczy projektu