2 Marzec 2020 11:30
Wyniki zapytania ofertowego 02/ADZ/02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r

Informujemy, że ZAPYTANIE  OFERTOWE  02/ADZ/02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r zostało rozstrzygnięte. Do dnia 28.02.2020 r. wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria zapytania ofertowego.

ZDZ Białystok OKZ w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Rybacka 5 – cena za 1 osobę 3.600,00 zł brutto.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0075/18 pn. „Akademia Dobrej zmiany – aktywizujemy siebie”.

Dotyczy projektu