2 Marzec 2020 12:30
Wyniki ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/PDS 02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r

Informujemy, że ZAPYTANIE  OFERTOWE  02/PDS 02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r zostało rozstrzygnięte. Do dnia 28.02.2020 r. wpłynęła 1 oferta spełniająca kryteria zapytania ofertowego.

Edukacyjna Szansa AZIRO Luiza Włoch, ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn, - cena za 1 osobę 1657,00 zł  brutto.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0148/18 pn. „Piski Dobry Start”

Dotyczy projektu