4 Maj 2021 12:15
Zaproszenie na Seminarium 11-12.05.2021 r. - Piaski k/Rucianego-Nidy

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Aktywnie przed siebie” przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z SBB Kompetenz GmbH, Hamburg zapraszamy do udziału w Seminarium w dniach 11-12.05.2021 r.

Celem Seminarium jest przedstawienie metody pracy z kobietami w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Jest to model wypracowany przez Partnera z Niemiec SBB Kompetenz GmbH z Hamburga w wyniku realizacji projektu „LAura”.

Termin seminarium: 11.05.2021 – 12.05.2021 r.

Miejsce: Mazurski Raj w Piaskach k/Rucianego-Nidy
Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida

W seminarium może wziąć udział więcej niż 1 osoba z danego podmiotu.

Poniżęj znajduje sie  Formularz zgłoszeniowy i Program Seminarium. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie pocztą na adres:
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
12-220 Ruciane-Nida
ul. Kolejowa 5 lok.3

Lub przesłać skan podpisanego formularza na adres e-mail: barbara@kobietanaplus.pl w terminie do 07 maja 2021 r.
Seminarium organizowane jest w trybie stacjonarnym z zachowaniem bezpieczeństwa związanego przeciwdziałaniem COVID-19.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Seminarium na tryb on-line w przypadku wystąpienia zaostrzenia zasad związanych COVID 19, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Uwaga!

Jeśli wydarzy się sytuacja nadzwyczajna i będziemy zmuszeni zorganizować Seminarium w trybie on-line, uwagi na dyskusyjny charakter seminarium rekomendujemy posiadanie kamery internetowej i mikrofonu. Można wykorzystać zestaw słuchawkowy od telefonu komórkowego. Z doświadczeń z dotychczasowych spotkań wynika, że unika się wtedy zakłóceń związanych z zapętlaniem się dźwięku i efektem pogłosu.
W przypadku  organizowania Seminarium w trybie on-line Program może się nieznacznie zmienić. Llink do spotkania na Google Meet prześlemy w dniu 10.05.2021 r.

 

Ze względów bezpieczeństwa, związanym z COVID - liczba miejsc jest ograniczona.

z nadzieją na spotkanie twarzą w twarz Zapraszamy !

 

Z poważaniem

Barbara Elżbieta Wyłudek

W przypadku pytań proszę o kontakt:
nr telefonu: 726 802 862
e-mail: barbara@kobietanaplus.pl

 

Projekt „Aktywnie przed siebie” realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Partnerstwie z SBB Kompetenz GmbH Hamburg, w ramach Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie CT 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER, RPO w perspektywie finansowej 2014–2020.POWR.04.03.00-00-0093/17. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 11502138,39

Dotyczy projektu