10 Kwiecień 2019 20:30
Zapytanie o cenę w ramach projektu ADZ

W związku z realizacją projektu "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" zwracamy się z prośbą o składanie ofert na przeprowadzenie zajęć i konsultacji zgodnie z Rozeznaniem rynku: 01/04/ADZ/2019 r.
- TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH z elementami mediacji i negocjacji- warsztaty grupowe (Instrument aktywizacji społecznej) 02/04/ADZ/2019 r.,
- WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO - coaching indywidualny (Instrument aktywizacji społecznej) 03/04/ADZ/2019 r.
- Indywidualne konsultacje prawne 04/04/P/ADZ/2019 r.
- Warsztaty :”
1. Autoprezentacja czyli sztuka kształtowania wizerunku społecznego (Warsztaty grupowe Instrument aktywizacji społecznej)
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i zakładania własnego biznesu (Instrument aktywizacji zawodowej 3. Warsztaty zarządzania czasemi i gospodarownia finansami - warsztaty grupowe (Instrument aktywizacji społecznej)

Więcej informacji w załączonych formularzach Kontakt : Biuro projektu 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, e-mail: dobrakademia2019@gmail.com Telefon: 726802862

Projekt "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" -  nr RPWM.11.01.01-28-075/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.


Formularze w załącznikach