21 luty 2019 22:45
Zapytanie o cenę w ramach projektu Akademia Dobrej Zmiany

W związku z realizacją projektu "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" zwracamy się z prośbą o podanie kosztu:

1. Przeprowadzenia konsultacji psychologicznych dla 50 uczestników projektu w trzech turach. Ilość osób w turze od I do III i terminy prowadzenia doradztwa zawarte są w formularzu ofertowym.

2. Przeprwadzenia doradztwa zawodowego dla 50 uczestników projektu w trzech turach. Ilość osób w turze od I do III i terminy prowadzenia doradztwa zawarte są w formularzu ofertowym.

Oferty prosimy składać do 01.03.2019 do godziny 14.00

 

Projekt "Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie" -  nr RPWM.11.01.01-28-075/18 - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.