17 Styczeń 2020 22:15
Zapytanie ofertowe 01/PDS/01/2020/SKNP

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego: "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości z egzaminem ECDL B3"  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0148/18 pn. „Piski Dobry Start”

 


Projekt " Piski Dobry Start" jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020


 

 

Dotyczy projektu