20 Styczeń 2020 15:30
Zapytanie ofertowe 02/PDS/01/2020/SKNP

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Kurs opiekuna osoby zależnej (starszej, niepełnosprawnej, dziecka) (Kod zawodu 532290)”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0148/18 pn. „Piski Dobry Start”


Projekt " Piski Dobry Start" jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Dotyczy projektu