3 Marzec 2020 19:45
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/PDS/03/2020/SKNP z dnia 04.03.2020 r.

Zapraszamy do składania ofert - ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 01/PDS/03/2020/SKNP z dnia 04.03.2020 r. - Obsługa wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM-11.01.01.00-28-0148/18 pn. „Piski Dobry Start”

Dotyczy projektu