16 luty 2020 22:15
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/PDS/02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r - szkolenie zawodowe -Kosmetyczka
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/PDS/02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r - szkolenie zawodo

Zapraszamy do składania ofert; ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/PDS/02/2020/SKNP z dnia 17.02.2020 r - szkolenie zawodowe - Kosmetyczka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy pn. „Piski Dobry Start”: nr RPWM.11.01.01-28-0148/18

Dotyczy projektu