Skorzystaj w razie potrzeby!

Telefon interwencyjny: 731 360 198  (Połączenie telefoniczne jest płatne zgodnie z cennikiem operatora sieci)
e-mail: m.centrumprawkobiet@gmail.com

  • jeśli ktoś Cię bije, obraża, upokarza
  • jeśli ktoś odbiera Ci dostęp do pieniędzy
  • jeśli ktoś wymusza na Tobie zachowania, których nie akceptujesz
  • jeśli doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej w rodzinie i poza nią
  • jeśli potrzebujesz pomocy w innej sprawie powiedz o tym! Nie pozwól na przemoc!

Z usług Warmińsko-Mazurskiego Centrum Praw Kobiet można skorzystać po uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Aktualne informacje na stronie internetowej: kobietanaplus.pl/wmcpk

Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Tę stronę zbudowano dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.